Tải App
G-Store - Ứng dụng kết nối chia sẻ thông minh
G-STORE - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TỰ HÀO CỦA TRÍ TUỆ NGƯỜI VIỆT
11/11/2021

Với mục tiêu hướng đến nền tảng xã hội số trao đổi hàng hoá, dịch vụ không chỉ có mua và bán mà còn kết nối cung cầu, chia sẻ các sản phẩm, giá trị dư thừa thông qua nền tảng công nghệ 4.0, G-Store đã được ra đời, trở thành ứng dụng công nghệ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu những tính năng khác biệt.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp nước ngoài đang làm chủ “sân chơi” công nghệ trên lĩnh vực thương mại điện tử, mạng xã hội ở nước ta. G-Store đã và đang làm hết sức mình để tạo ra một sản phẩm made-in-Vietnam đúng nghĩa, tận dụng triệt để chất xám, giá trị kinh tế, xã hội của Việt Nam góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

 Song song với giá trị kinh tế, G-Store còn ưu tiên việc giúp đỡ người yếu thế trong xã hội, người ở vùng xâu vùng xa, vùng nông thôn chưa làm chủ được kinh tế. Đặc biệt Việt Nam cũng thường xuyên phải hứng chịu thiên tai hằng năm, việc xây dựng được những tính năng cho/biếu/tặng cùng các gói thiện nguyện công khai minh bạch nhằm sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.

 G-Store không phải của riêng ai, mà là lời khẳng định cho ý chí Việt, trí tuệ Việt với một sản phẩm công nghệ thuần Việt dành cho người Việt. G-Store đại diện cho nền kinh tế chia sẻ trong cộng đồng, tạo nên nền tảng kết nối các giá trị đích thực và đặt giá trị cộng đồng lên ưu tiên cao nhất.

  Hành trình phát triển mang G-Store chạm tới mục tiêu còn nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, với bản lĩnh, tinh thần và khát vọng luôn rực cháy, đội ngũ G-Storers tự tin có thể ghi tên mình trên bản đồ công nghệ khu vực với một sản phẩm trí tuệ của người Việt, góp phần mang đến một xã hội số thông minh, tiện ích, dễ sử dụng mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng, xã hội.

G-Store
Bài viết liên quan