Hướng dẫn cài đặt ứng dụng

 • Bước 1:


  Tải ứng dụng G-STORE từ AppStore (đối với IOS) và CH-Play (đối với Android). Sau khi cửa sổ hiện ra, quý khách hàng nhập số điện thoại để tạo tài khoản trên ứng dụng G-STORE.

 • Bước 2:


  Quý khách hàng nhập Số điện thoại và ấn tiếp tục. Hệ thống sẽ gửi về 1 mã OTP gồm 06 chữ số. Nhập mã OTP và ấn Đăng nhập

 • Bước 3:


  Cập nhật ảnh đại diện và thông tin cá nhân.

 • Bước 4:


  Vào Sổ địa chỉ - Cá nhân, chọn Thêm địa chỉ mới để tạo địa chỉ mặc định của Shop

 • Bước 5:


  Quay lại Trang chủ và trải nghiệm các tính năng của App G-Store