Tính Năng Định Vị & Phân Loại Vượt Trội

Tính Năng Định Vị & Phân Loại Vượt Trội

G-STORE là ứng dụng tuyệt vời để tìm kiếm và kết nối giao thương dựa trên nhu cầu thực tiễn của người mua và người bán

Định Vị

Định vị thông minh cùng tính năng lọc theo điểm bán với vị trí gần nhất

Phân Loại

Bộ lọc và tìm kiếm thông minh dựa trên những tiêu chí thiết thực như: giá thành, vị trí,... đem lại lợi ích, thuận tiện cho khách hàng

Đề Xuất

Đề xuất những mặt hàng tốt nhất phù hợp nhu cầu và thói quen người dùng và giá thành sản phẩm

Đánh Giá

Hiển thị đánh giá, xếp hạng, mức độ yêu thích chính xác giúp người dùng lựa chọn đúng đắn trong giao dịch